KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Čisté město ve všech směrech. Základem je dobrá správa komunálního odpadu
Zpět

Čisté město ve všech směrech. Základem je dobrá správa komunálního odpadu

Přidáno 7. 9. 2018
Ilustrační foto
Vyvezené popelnice, pořádek kolem kontejnerů, nezarostlé a zametené chodníky - to je první, čeho si návštěvník všímá ve městě, které navštíví poprvé. V případě Holešova, který se postupně stává vyhledávaným turistickým cílem, je to však poslední době velmi tristní pohled.
 
Již několikrát jsme na zastupitelstvu kritizovali špatnou správu a koordinaci vyvážení komunálního odpadu, zejména kontejnerů na tříděný odpad. V místech, kde kontejnery stojí, se často hromadí velké množství odpadu. Znamená to jediné: kontejnery buď nedostačují nebo jsou málo vyváženy. Někde se jedná o místa, kde se v posledních letech opravily bytové domy a tím se v lokalitě zvýšil počet obyvatel. Počet nádob na odpad a frekvence vyvážení však zde zůstala stejná (konkrétně nám. sv. Anny, Malé náměstí apod.).
 
Na vině však není pouze město jako objednavatel služeb a Technické služby jako firma, která správu odpadu vykonává. Chybují také ti občané a podnikatelé, kteří nerespektují obsah nádob a špatně třídí, nebo si sběrná místa pletou s odpadovým centrem, kam mají odpad ve větším objemu odvést. Skládky různého nepotřebného harampádí okolo popelnic a kontejnerů pak hyzdí naše město.
 
Aby odpadové hospodářství obce dobře fungovalo, musí dát obec domácnostem řadu informací - co a jak třídit, co s bioodpady, co dělat s objemným, co s nebezpečným odpadem, jak probíhá svoz směsného odpadu, jak se za odpady platí. Na svém webu by mělo odpadům věnovat samostatnou stránku a předat informace domácnostem i formou letáčku a v městském zpravodaji. Město musí s občany systematicky komunikovat a správně občany motivovat, aby se starali o pěkný vzhled obce. Kromě pozitivního prvku lze jít i cestou represe. Zbavování se nepořádku mimo určené místa a nádoby považuji za zakládání černých skládek. Takové jednání by měla postihovat městská policie.

Lepšímu třídění by pomohlo větší množství velkoobjemových nádob na bioodpad v ulicích a také popelnice na bioodpad pro domácnosti, které si o to požádají. Kontejnery na bioodpad by měly být častější tam, kde mají lidé u domů zahrádky.

Jsme přesvědčeni, že kdyby byli všichni občané Holešova řádně motivováni správně třídit, bylo by brzy možné výrazně snížit či úplně zrušit poplatek za likvidaci odpadu. Město má rezervy na to, aby částku 6 miliónů vybranou od občanů nahradilo v rozpočtu z jiných zdrojů.
 
Ing. Pavel Karhan
předseda MO KDU-ČSL Holešov

K článku připojujeme fotografie, které jsme pořídili během posledních 2 měsíců: