KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Kudy dál s dopravou v Holešově?
Zpět

Kudy dál s dopravou v Holešově?

Přidáno 4. 1. 2022
Ilustrační foto
Město, kraj i stát se snaží najít způsoby jak zlepšit průjezdnost městem. Věřím, že nás čeká pozitivní vývoj v holešovské dopravě.
V prvním roce našeho volebního období jsme se ve vedení města shodli na nutnosti řešit dopravní situaci ve městě. Připomenu jenom, že v letech 2019 a 2020 jsme nechali vypracovat generel dopravy, který nám vyhotovila firma Royal HaskoningDHV, jedna z nejlepších firem specializujících se na danou problematiku. Generel definoval naše hlavní dopravní problémy, zmapoval situaci rozvoje města a navrhl řešení. Současně řešil jak pohyb automobilů, tak i chodců a cyklistů.

Největším problémem je přetížená Palackého ulice, kde denně projede na 14 tisíc aut a přitom 30 % z nich tudy jenom projíždí. Zde je jediné řešení: část dopravy odklonit. Protože realizace stavby dálnice D 49 byla donedávna v nedohlednu, snažil jsem se ve volebním období 2014–2020 z pozice krajského zastupitele a předsedy dozorčí rady společnosti Industry servis nastavit podmínky rozvoje průmyslové zóny, a to tak, aby se minimalizovala rizika ohrožení pitné vody, poškození životního prostředí a přitom aby lokalita co nejvíce sloužila občanům.

Moje úsilí bylo završeno vypracováním studie s názvem „Koncepce rozvoje SPZ Holešov 2020-2040“, která byla schválena Radou Zlínského kraje usnesením č. 0727/R24/20 ze dne 21. 9. 2020. Studie popisuje technické a urbanistické principy rozvoje Strategické průmyslové zóny Holešov. Obsahem dokumentu je i dostavba propojovací komunikace západ–východ, která bude v budoucnu využitelná i pro tranzitní dopravu (pro nás holešováky známý „obchvat zónou“).

Je potěšující, že i nové vedení Zlínského kraje pokračuje v tomto projektu. V červenci 2021 schválila Rada ZK zahájení projektové přípravy akce: „Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov-západ a střed“. V letošním roce by mělo dojít k vyprojektování díla a tak bude splněna další podmínka k realizaci nové komunikace, která mj. umožní i pohyb cyklistů a chodců ve směru od Martinic do Všetul. Okolí silnice dále vytvoří podmínky k zasakování dešťových vod a dojde i k výsadbě tolik potřebných stromů. V posledních dnech se sice stavba dálnice D 49 po dlouhých letech rozjela, ale práce na realizaci výše uvedeného projektu má i nadále smysl a věřím, že se ho podaří zrealizovat.

I poté co se v Holešově podaří vyřešit tranzitní dopravu, nám ve městě zůstanou další problémy: parkování, chodci, cyklisté. Aby se situace zlepšila, chceme pokračovat v realizaci jednotlivých návrhů. Plánujeme, že od února 2022 na zkušební dobu upravíme dopravní značení a z ulice Pivovarská se stane jednosměrka. Pokud se úprava osvědčí, následovalo by definitivní označení, včetně stavebních úprav parkovacích míst a chodníků.

Se Správou železniční dopravní cesty připravujeme provedení chodníků na přejezdech směrem na Žopy a na Přílepy (u Wastexu), kde je nutné co nejdříve vybudovat chodník pro občany z lokality Sadová. Rovněž vážným problémem je i neexistující chodník a přechod pro chodce z Přerovské na Bořenovskou ulici.

Máme v plánu z některých lokalit vytvořit obytné zóny. Jako první by obytná zóna mohla vzniknout ve Všetulích v ulicích Sokolská, Ovocná a Zahradní. Připomenu jenom, že v obytné zóně je povolená rychlost 30 km/h a platí zde přednost zprava. Máme připraveno i vyznačení pruhů pro cyklisty a nová parkovací místa. Na spadnutí je realizace parkoviště na ulici Grohova u Švehlových sadů a na sídlišti U Letiště.

Samostatnou kapitolou je krajská komunikace procházející městem. Jedná se především o ulice Palackého a Masarykova. Silnici bychom chtěli zúžit a vytvořit na nich pruhy pro cyklisty a nová parkovací místa. Jako nejlepší řešení nejvytíženější křižovatky Palackého, Nerudovy a Grohovy byla navržena miniokružní křižovatka. Všechny tyto návrhy, i přes to, že odpovídají českým technickým normám a jsou využívány v daleko větších městech než je Holešov (a to i v zahraničí), vlastník krajské komunikace odmítá. Doufejme, že jen dočasně…

Bohužel nejde všechno naráz. Jednak vše podléhá schvalovacím procesům, které mnohdy realizaci díla opravdu hodně protahují, ale hlavním omezujícím faktorem jsou peníze. Proto máme rozpracováno více projektů současně a podle blížících se dotačních příležitostí je budeme postupně realizovat.
 
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova