KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Holešovský bazén vyžaduje zásadní rekonstrukci
Zpět

Holešovský bazén vyžaduje zásadní rekonstrukci

Přidáno 10. 2. 2020
Ilustrační foto
Základní fakta a odpovědi na anketu města.
Úvodem k tématu rekonstrukce je potřeba seznámit občany města a čtenáře Holešovska se základními skutečnostmi o našem bazénu:
  • roční počet vstupů do bazénu je 33 000, tj. cca 100 osob/den
  • roční provozní dotace od města je 3 000 000,- Kč
  • dotace na jeden vstup do bazénu od města je cca 90,- Kč
  • maximální cena placená zákazníkem za 1 hodinu bazénu je 55,- Kč (bez zvýhodnění)
 
Do provozní dotace ovšem nejsou započteny částky na investice a opravy, kterých jen za posledních 20 let byly další řádově desítky miliónů. Správnému investorovi by se měly náklady vrátit!
 
Pro porovnání je potřeba rozhlédnout se po okolí. Ve Valašském Meziříčí situace vypadá například takto:
  • roční počet vstupů do bazénu je 222 000, tj. cca 600 osob/den
  • roční provozní dotace od města je 5 000 000,- Kč
  • dotace na jeden vstup do bazénu od města je cca 22,- Kč
  • maximální cena placená zákazníkem za 1 hodinu bazénu je 126,- Kč
Navíc je zde možnost pronajmout si dráhu pro kondiční plavání za 368,- Kč/hod. nebo naopak ušetřit a kondičně plavat za 70,- Kč/hod., ale v nevyhrazené dráze. A to při porovnání s ostatními bazény v okolí, ještě patří Valašské Meziříčí mezi města, které bazén dotují nejvíce. Proto se dá zobecnit, že v Holešově máme cca o 40 % nižší vstupné, ale i úroveň a zejména nabídka služeb je již za zenitem a vstupné tomu tedy odpovídá. Důsledkem nízkého komfortu je ale pak nízká návštěvnost.
 
Náklady na rekonstrukci bazénu, která je nevyhnutelná, činí 100–150 mil. Kč. Záleží na definitivním rozsahu prací a na vysoutěžené částce. Jedná se ale o náklad, který zatíží naše město na několik volebních období dopředu a vzhledem k tomu, že kromě bazénu máme v havarijním stavu i knihovnu, balkony na Centru pro seniory, kino a komunikace, je nutné jakékoliv investice pečlivě zvažovat.
 
V našem volebním programu bazén nebyl, ale přesvědčení, že musíme s občany otevřeně komunikovat, nás vedlo k veřejnému vyslovení zásadních otázek a ty jsme pak předali občanům se žádostí o jejich zodpovězení. Jaký je výsledek ankety? Vydáno bylo 1817 lístků, především distribuovaných v holešovských školách a školkách. Vrátilo se 881 lístků, což je na dnešní dobu a při skutečnosti, že hodně rodin má ve školách více než jedno dítě, výsledek velmi dobrý. A jak dopadly jednotlivé dotazy?
 
1. Navštěvujete krytý bazén v Holešově?
Ano 500. Výjimečně 259. Není i zde potenciál pro zvýšení návštěvnosti?
 
2. Jste pro zachování tohoto sportovního a relaxačního zařízení?
Pro 825. Proti 13. Jasná odpověď, která nám dává mandát bazén nezrušit.
 
3. Které služby využíváte? 
Plavání 788. Sauna 192. Právě zde vidím potenciál zvýšení návštěvníků vybudováním wellnes centra.
 
4. Měli byste zájem o rozšíření služeb např. o relaxační zónu např. v bazénovém prostoru, rozšíření nabídky saun, obnovu občerstvení, rozšíření fitness centra…?
Ano 677. Opět jasná podpora projektu.
 
5. Uvítali byste umístění relaxačních prvků v prostoru bazénu i za cenu částečného snížení počtu drah pro kondiční plavání? 
Ano 452. Opět většina, i když ne tak jednoznačná.
 
6. Jste pro zachování tobogánu?
Ano 795. Opět jednoznačná odpověď pro řešení otázky, v jaké podobě chceme mít tobogán.
 
Výsledkem alespoň pro mě je potvrzení, že bazén se musí opravit tak, aby nabízel co nejširší služby, včetně masáží, rehabilitace, případně krámků zdravé výživy, občerstvení, nehtového studia, kadeřnictví. Tedy souboru služeb, který bude generovat zisk sloužící k tomu, aby byl provoz centra co nejvíce soběstačný. S cílem udržet co nejnižší vstupné. Celá budova musí být zrekonstruována komplexně, za využití dotací a při vybudování co nejmodernějších technologií, které povedou k co nejnižším provozním nákladům.
 
Ing. Pavel Karhan, místostarosta města
předseda KDU-ČSL Holešov