KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Informace ze zastupitelstva 17. září 2018
Zpět

Informace ze zastupitelstva 17. září 2018

Přidáno 18. 9. 2018
Ilustrační foto
Názory zastupitelů KDU-ČSL na 4. řádném jednání Zastupitelstva města Holešova ze dne 17. září 2018.
Toto poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období se odvíjelo v poměrně příznivé až smířlivé atmosféře.

Nejprve byly představeny dva důležité koncepční dokumenty: 
1. Územní studie veřejných prostranství - Obora, Předzámčí
2. Strategický plán rozvoje města Holešova

at. 1. - Tento materiál jsme přivítali. Po několika letech tápání v péči o území památkové zóny přiléhající k zámku, se můžeme posunout dále. Můžeme revitalizovat historické fukce obory a předzámčí a zabránit nekoncepčnosti a případným škodám. Je to v souladu s myšlenkou odlehčit parteru zahrady, který je přetížen monstrózními akcemi a tyto odsunout do jiných částí zahrady, kde to nebudou tolik vadit (nebude to na citlivé ose zahrady). O sporných částech této územní studie (oplocení, využití hájenky) chceme dále jednat. VZALI JSME NA VĚDOMÍ
 
at. 2. - Schválení tohoto bodu bylo splnění priority volebního programu KDU-ČSL  2014-2018. Strategický plán rozvoje města zpracovaný fundovanou společností, který měl pod kontrolou strategický výbor (tento výbor vznikl na základě požadavku KDU), je konečně klíčovým dokumentem, který popisuje nejen současné sociodemografické charakteristiky města, ale hlavně přináší opatření pro jeho další rozvoj. Obsahem plánu je zásobník - soubor projektů, ze kterého může nová  politická reprezentace města vycházet při přípravě investic. Pro další zdravý vývoj města bude zásadní, jak s tímto plánem naloží budoucí zastupitele, zda převládnou při realizaci lokální zájmy jednotlivých klubů, či skutečné potřeby občanů. VZALI JSME NA VĚDOMÍ
 
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro Holešov. Pokračuje se v opravách oltářů farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. SCHVÁLILI JSME
 
 
4. Změna rozpočtu města Holešova - rozpočtové opatření č. 4/2018
 
 
Rozpočtové opatření opět obsahuje námi dlouhodobě kritizované nekoncepčnosti, které přípravu rozpočtu na městě provázejí.

a) Další vícenáklady na stavbu terminálu - autobusového nádraží. Částka už nyní dosáhla 36 mil.

b) Oprava tribuny a plotu na stadionu Míru. Vlastně také vícenáklady. K opravě, která je chvályhodná a nezbytná se teprve v této chvíli přidávají další investice a náklady (minule položení kabelů pro osvětlení), které ale musely být známy již dříve. Proč to nebylo v řádném rozpočtu?

c) Dopravní hřiště v Holešově. Navrhli jsme odložení materiálu z tohoto důvodu:
- Doposud tato akce nebyla s nikým předjednána. Při současných ožehavějších problémech města není na pořadu dne.

- Celkové náklady na vybudování činí cca 10 miliónů Kč. V materiálu pak nejsou uvedeny provozní náklady, ani způsob provozování. Na tento dotaz odpověděl místostarosta za ANO, že již mají zájemce.

- Vedení města bez vědomí zastupitelů požádalo Zlínský kraj o dotaci 4,5 mil.

- Argumentem pro schválení materiálu bylo, že kraj schválil dotaci a akce musí být zahájena v roce 2018, což jsme vyvrátili.

- Náš návrh odložit materiál na další zastupitelstvo, protože veškeré závazky z tohoto rozhodnutí padnou na nové zastupitele nebyl schválen.
 
Rádi podpoříme vznik nového dopravního hřiště ve městě, ale za zcela jasných parametrů, především skutečných dopadů na městský rozpočet.

d) Kruhový objezd u gymázia. Komplikace s ochrannou kabelu České telekomunikační infrastruktury, která se prý nepředpokládala před započetím akce, bude stát město 100 000,- Kč navíc.

e) Rekonstrukce krytého bazénu. Z položky bazén se převádí 2,3 mln. jinam. Paradoxní vzhledem rétorice jakou provázelo vypovězení smlouvy s minulým pronajímatelem. Tehdy byl bazén podle představitelů města na okamžité zavření z důvodů havarijního stavu. O dva roky později se pořád nic neděje.

Na základě těchto faktů jsme rozpočtové opatření nepodpořili. ZDRŽELI JSME SE. Bylo však většinou schváleno.
 
5. Návrh komunitního plánu sociálních služeb města Holešova na období 2019-2021. SCHVÁLILI JSME.
 
 
Diskuze zastupitelů:

Dotaz Ing. Karhana, kdy bude změněn územní plán v Dobroticích (lokalita Harár) na základě rozhodnutí Zlínského kraje, který poukázal na chyby v ÚP. Informace: probíhá zpracovávání, během prvního pololetí 2019 bude schválena zpráva a pak může být schválena změna.
Náš názor: tato a další chyby v ÚP, na které jsme upozorňovali již při přijímání územního plánu, byly důvodem proč zastupitelé KDU hlasovali proti.

Přivítali jsme informaci o využívání fotopastí při postihování těch, kteří zakládají černé skládky.

Přivítali jsme informaci o řešení situace s odstavenými autovraky po městě.
 
Diskuze občanů:

Přítomná paní Nevřalová správně poukázala na rozpor mezi dobrovolnou aktivitou spolku Proud, jejich péči o mobiliář a mezi neúdržbou městského mobiliáře v Americkém parku. Město zde má máslo na hlavě a velké rezervy.
 
Za zastupitele KDU-ČSL Holešov
Ing. Pavel Karhan