KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Investice v Kroměřížské nemocnici
Zpět

Investice v Kroměřížské nemocnici

Přidáno 24. 9. 2020
Ilustrační foto
Do nemocnice v Kroměříži bylo za uplynulé 4 roky investováno 221 milionů 107 tisíc korun!


V ROCE 2017 v hodnotě 63,144 mil. Kč

Investiční akce z rozpočtu Zlínského kraje (54.897 tis. Kč)
 • Rekonstrukce a přístavba objektu N – dialýza
Opravy z rozpočtu Zlínského kraje (3.635 tis. Kč)
 • Výměna chladící jednotky v budově A
 • Oprava EPS v budově A
 • Úprava prostor stlačeného vzduchu v budově A
 • Oprava hydroizolace rampy a schodiště v budově A
 • Výměna osvětlení a kabeláže v budově A, B
 • Výměna nouzového osvětlení v budově A
 • Výměna dveří v budově A, B
 • Oprava podlahy v budově A, H
 • Oprava omítek v budově B
 • Oprava hlavního rozvaděče v budově A
 • Oprava dorozumívacího zařízení pacient-sestra v budově B
Investiční akce z rozpočtu Kroměřížské nemocnice a.s. (4.612 tis. Kč)
 • Výměna plynového kotle v budově Gorkého
 • Výměna zádveří v budově L
 • Rekonstrukce stropu na chodbě lékárny v budově L
 • Instalace zařízení pro odstranění legionely v budově L
 • Rekonstrukce kanalizace v budově L
 • Rekonstrukce rozvodů vody v budově L
V ROCE 2018    98,373 mil. Kč

Investiční akce z rozpočtu Zlínského kraje (86.848 tis. Kč)
 • Přístavba objektu A (I. část) – ambulance a NMR včetně rekonstrukce náhradního zdroje a trafostanice (77.573 tis. Kč z celkové částky 106.303.tis. Kč )
 • Parkoviště u budovy F (9.275 tis. Kč)
Opravy z rozpočtu Zlínského kraje (9.908 tis. Kč)
 • Výměna dvou výtahů v budově B a jednoho výtahu v budově A
 • Oprava elektroinstalace na oddělení chirurgie II. v budově A
 • Výměna dorozumívacího zařízení na čtyřech odděleních v budově A
 • Oprava rozvodů medicinálních plynů v budově A, B
 • Výměna rozvodů vody v budově B
 • Oprava střechy na budově F
 • Výměna dveří v budově A, B
 • Oprava prostor ambulancí interního oddělení v budově B
 • Oprava dlažby v budově A
 • Výměna osvětlení v budově B
 • Oprava parkovací plochy za budovou L
 • Vybudování duchovní místnosti v budově B
Investiční akce z rozpočtu Kroměřížské nemocnice a.s. (1.617 tis. Kč)
 • Výměna dveří do čekáren ambulancí v budově L
 • Výměna dorozumívacího zařízení na oddělení ORL v budově L
 • Stavební úpravy prostor LPS v budově L
 • Projektová dokumentace pro rekonstrukci ambulancí ORL v budově L
 • Projektová dokumentace pro rekonstrukci výtahu v budově L
V ROCE 2019  41,656 mil. Kč

Investiční akce z rozpočtu Zlínského kraje (25.010 tis. Kč)
 • Přístavba objektu A (I. část) – ambulance a NMR včetně rekonstrukce náhradního zdroje a trafostanice (25.010 tis. Kč z celkové částky 106.303.tis. Kč )
Opravy z rozpočtu Zlínského kraje (8.556 tis. Kč)
 • Výměna lůžkových ramp v pokojích pacientů v budově A, B
 • Oprava elektroinstalace na oddělení gynekologie v budově A
 • Výměna dorozumívacího zařízení na dvou odděleních v budově A
 • Instalace venkovních žaluzií v budově A
 • Výměna rozvodů vody v budově B
 • Výměna kazetových podhledů v budově A
 • Výměna dveří v budově A
 • Oprava sprchových koutů na rehabilitačním oddělení v budově B
 • Oprava podlahy v budově dopravy
 • Výměna osvětlení v budově A, B
 • Výměna operačních svítidel na COS v budově A
Investiční akce z rozpočtu Kroměřížské nemocnice a.s. (8.090tis. Kč)
 • Rekonstrukce ambulancí ORL v budově L
 • Vybudování hematologického stacionáře v budově L
 • Rekonstrukce výtahu v budově L
 • Vypracování objemové studie dispozičních úprav v budově A
 • Vypracování koncepce rozvoje Kroměřížské nemocnice
V ROCE 2020  17,934 mil. Kč

Opravy z rozpočtu Zlínského kraje (10.984 tis. Kč)
 • Oprava komunikace v areálu
 • Výměna dorozumívacího zařízení na oddělení interna I a II v budově B
 • Oprava výtahu v budově B
 • Oprava střechy v budově B
 • Výměna dveří RDG v budově A
 • Výměna kazetových podhledů na COS v budově A
 • Vybudování VZT pro provoz desinfekce na oddělení gastroenterologie v budově B
 • Výměna dorozumívacího zařízení na oddělení TRN v budově B
 • Výměna osvětlení na oddělení OOP v budově B
 • Oprava radiátorů a ventilů na oddělení chirurgie 2 v budově A
 • Výměna požárních dveří interna I a II v budově B
 • Výměna oken budova A, B
 • Oprava dešťového svodu včetně hydroizolace
 • Oprava hlavního rozvaděče v budově B
 • Oprava vodovodní stupačky severní křídlo budova A
 • Výměna osvětlení na oddělení ortopedie v budově A
Investiční akce z rozpočtu Kroměřížské nemocnice a.s. (plán 6.950 tis. Kč)
 • Výměna výtahu v budově L
 • Dispoziční změna porodnice v budově A
 • Výměna dveří ORL, lékárna, OKB a  HTO v budově L
 • Výměna hlavního rozvaděče v budově L
 • Stavební úpravy WC stacionáře HTO  v budově L
 • Tříštivý stožár na heliportu