KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Město bude letos investovat do zeleně a náhonu
Zpět

Město bude letos investovat do zeleně a náhonu

Přidáno 18. 1. 2021
Město Holešov v letošním roce investuje 24,6 mil. Kč do obnovy zeleně a opravy mlýnského náhonu. Na tento účel obdrželo státní dotaci ve výši 22,1 mil. Kč. Spoluúčast města je tak pouhých 2,5 mil. Kč.
Zeleň a životní prostředí nebylo v Holešově dlouhodobě dostatečně podporováno. Město nevyužívalo možností dotací, které se nabízely. Tuto skutečnost jsem v předchozích volebních obdobích se svými kolegy zastupiteli za KDU–ČSL opakovaně ostře kritizoval.

Městskou zeleň měl na starosti odbor životního prostředí (konkrétně Ing. Pšejová), který současně řešil i agendu státní správy a tu upřednostňoval. Stav údržby města a zeleně tedy dlouhodobě strádal. Proto jsem hned po svém zvolení v roce 2018 prosadil změnu v organizaci údržby zeleně a s novými kolegy na útvaru správy zeleně a údržby města se pustil do práce. Operační program životní prostředí 2014–2020 byl však již ve své druhé polovině a bylo nutné rychle jednat, abychom dohnali časovou ztrátu zapříčiněnou nezájmem dříve odpovědných pracovníků.

Především městu chyběl základní strategický materiál, kterým měl být generel zeleně. Ten jsme stačili vypracovat a schválit do konce roku 2019. Generel zmapoval stav stávající zeleně a na jeho základě pak řešíme jednotlivé lokality. Začali jsme největším problémem, kterým je zámecká zahrada a obora, k ní jsme přidali další drobnější lokality: Smetanovy sady, Všetulský park a dva kruhové objezdy. Na tuto akci o celkovém objemu 13,8 mil. Kč činí státní dotace 11,7 mil. Kč, spoluúčast města je pouhých 15 %. Již nyní se připravujeme na novou předpokládanou výzvu MŽP. Máme vytipovány další lokality k revitalizaci a obnově. Chceme dotačně řešit zejména zanedbaná sídliště, Americký park, Švehlovy sady a další lokality. Rádi bychom s touto dotací na zeleň propojovali i naše stavební investiční akce, např. opravu ulice Grohova, Očadlíkova nebo Plačkov.

Věnujeme se však i zeleni v krajině, protože má nezastupitelnou úlohu v boji proti erozi půdy a jejímu vysušování. Největší problémy v tomto směru jsou na Tučapsku. Zde jsme uspěli hned se dvěma projekty. Jeden ve výši 2,5 mil. Kč se spoluúčastí 0,5 mil. Kč a druhý ve výši 1,35 mil. Kč s nulovou spoluúčastí města!

Dalším obrovským úspěchem je získání dotace na opravu mlýnského náhonu, který byl v minulosti společným majetkem svých uživatelů – tedy mlynářů a zámku. Ať chceme nebo ne, jeho hlavním uživatelem dnes zůstalo pouze město a tak mu nezbývá, než aby se přestalo vymlouvat na to, že náhon není ničí a problém vyřešilo. Tento spor trval od nabytí zámku, vlastně až do roku 2018, kdy jsme si tuto skutečnost definitivně uvědomili a problém vzali za svůj.

Abychom co nejvíce využili dotační možnosti, rozdělili jsme celý úsek na 4 části. Část, kterou letos nebudeme řešit, je od vantrok v Dobroticích po zámeckou oboru, protože není na pozemku města a museli jsme ji z dotace vyjmout. Na opravu zbylé – nejdelší – části jsme obdrželi dotaci ve výši 7 mil. Kč, bez spoluúčasti města – tedy 100 % dotaci!  Po dvou letech příprav se můžeme letos dát do práce a vyřešit tak letitý odkládaný problém. Přitom jeho vyřešení nám tehdy ještě opozičním zastupitelům slibovalo vedení města po celé minulé volební období. V současné době usilujeme o získání zbylého dílu náhonu do majetku města a poté přijde na řadu i jeho rekonstrukce.

Je před námi ještě spousta práce a vím, že v tomto volebním období zdaleka všechno nestihneme. Za zásadní však považuji vznik koncepčních materiálů a postupné realizace projektů, které z nich vychází. Jsem rád, že se nám tento úkol podařilo splnit už za pouhé dva roky volebního období.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města

Omluva za nepřesnost

"Pod pojmem městská zeleň v druhém odstavci mám na mysli dřeviny a květiny. Toho se týká zásadní část získaných dotací. Odpovědnost za zanedbaný a nekoncepční stav a nevyužívání možností dotací v této oblasti nese Odbor životního prostředí, kde stromy a květiny ve městě vyjma zámecké zahrady měla na starosti zmíněná referentka Ing. Pšejová. Dle sdělení tajemníka úřadu pak z volených fukcionářů měl tuto oblast ve své gesci místostarosta Bc. Chmelař. Za nepřesnost v původní formulaci se Ing. Nedbalové tímto omlouvám."

Ing. Pavel Karhan