KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Modernizace městského kamerového a dohlížecího systému pokračuje
Zpět

Modernizace městského kamerového a dohlížecího systému pokračuje

Přidáno 23. 2. 2021
Ve snaze zvýšit účinnost našeho městského kamerového systému jsme nechali vypracovat v roce 2019 audit, který popsal jeho slabá místa. Ty se týkají, jak kamerových bodů, tak technického stavu a bezpečnosti uložení dat v návaznosti na stále se vyvíjející legislativu.

Od loňského roku postupně realizujeme potřebné změny. Do systému bylo investováno přes 1 mil. Kč s cílem snížit provozní náklady, zvýšit bezpečnost uložení dat a efektivitu celého systému. Proběhla digitalizace operačního střediska, která zajistila vyšší operativnost při ukládání a dohledávání dat a zabezpečila kompatibilitu systému s trendem technologického vývoje. S tím souvisí také rozvoj a obnova kamerových bodů, kdy systém chceme výhledově rozšířit o dalších cca 10 kamer.

Využíváme k tomu programy ministerstva vnitra, např. program Prevence kriminality nebo program "Slepá místa". V letošním roce máme v plánu realizovat kamery na autobusovém nádraží, kde jako jeho noví provozovatelé zajistíme uživatelům vyšší bezpečnost a na křižovatce ulic Partyzánská a Pivovarská, kde získáme dohled nad významnou lokalitou při vjezdu do města. Setkáváme se zde opakovaně s poškozováním nového zámeckého plotu lidmi, kteří navštěvují park mimo provozní dobu.

V průběhu roku se budeme zabývat přípravou podkladů, abychom mohli podat projektovou žádost na další etapu dobudování kamerového systému.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města