KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Práce v zámecké zahradě finišují
Zpět

Práce v zámecké zahradě finišují

Přidáno 10. 4. 2022
Ilustrační foto
Zámecká zahrada v Holešově se stejně jako celá příroda probouzí do jarní krásy. Proto je naším cílem do konce dubna dokončit většinu činností, které mohou obtěžovat její návštěvníky.
V minulém roce se nám v zahradě a v oboře podařilo provést největší objem prací v její historii. Jenom pro připomenutí: obnova mlýnského náhonu za 7 mil. Kč se 100 % dotací z ministerstva životního prostředí. Tento projekt jsme doplnili penězi z městského rozpočtu ve výši 1,2 mil. Kč, abychom vybudovali nový odvod vody. Vyřešili jsme tím dlouhodobý problém. Havarijní přepad zaústěný do kanalizace jsme nahradili novým zařízením, které odvádí vodu zpět do Rusavy.

Dále se nákladem 2 mil. Kč podařilo obnovit ovocný sad „B“, včetně nového altánu z prostředků společnosti Billa.

V rámci dalšího dotačního titulu, ze kterého jsme získali 11 mil. Kč, bylo vysazeno 329 stromů, ošetřeno 519 stávajících dřevin, 6 490 keřů, 3 343 trvalek a na délce 209 m strojově zasazeno 10 092 cibulovin. Proběhla obnova ovocných sadů „A“ a „C“. Do zahrady přibyl nový mobiliář. Finanční spoluúčast města v tomto případě činila pouhých 15 %. Na tomto místě považuji za důležité pochválit pracovníky správy majetku, protože vytěžené dřevo se poprvé v historii města podařilo ekonomicky zhodnotit, tedy prodat. Na straně výnosů máme nyní téměř stejnou částku jako na straně nákladů na kácení.

Nad rámec dotace jsme se zaměřili na úklid v parku, terénní úpravy, včetně oprav cest, likvidaci náletových dřevin a probírku mladých stromů.

Hlavním cílem všech těchto prací bylo zvýšit provozní bezpečnost kolem cest. To se podařilo, nicméně stále v oboře hrozí nebezpečí pádu starých a nemocných stromů. O tom, že je toto riziko vážné svědčí událost z 31. března, kdy došlo k pádu stromu, který zničil plot a poškodil 2 auta na sousedním pozemku. Jsem rád, že nedošlo k žádnému ohrožení zdraví, ale tím více je nutné upozorňovat návštěvníky, aby při pohybu v areálu používali pouze legální cesty. Příkladem nekázně a hazardu je opakované poškozování zábran na nebezpečném úseku, přes který si občané stále vynucují průchod. V dalších etapách revitalizace chceme pokračovat na obnově právě takových částí.

Vážení občané, přeji Vám krásné chvíle v naší zámecké zahradě, která je unikátním dokladem zahradní architektury. Současně Vás ale prosím o respektování organizačních pokynů. Není všude samozřejmostí, že jsou podobné parky tak velkoryse otevřeny návštěvníkům jako v našem městě. Uvědomme si, že naše zahrada je historickou památkou a potřebujeme ji uchovat v co nejlepším stavu pro další generace. Zároveň chceme, aby byla součástí veřejného prostoru města. Užívejme si ji, ale važme si ji!

Krásné jarní dny a požehnané Velikonoce
Vám přeje Pavel Karhan

DSC_0441.JPG