KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Projekt záchrany zámeckého ovocného sadu zahájen a ihned přerušen
Zpět

Projekt záchrany zámeckého ovocného sadu zahájen a ihned přerušen

Přidáno 19. 1. 2021
Ilustrační foto
V minulém týdnu byl zahájen projekt revitalizace ovocného sadu v zámecké zahradě v Holešově.
Jde o projekt, jehož cílem měla být slovy autorky “...obnova historicky jedinečného díla zahradního umění a záchrana a rozšíření unikátní cenné kolekce rostlinného materiálu v podobě odrůd ovocných stromů, která je v českém kontextu jedinečná. Vysazeno bude celkem 167 ks stromů za použití 105 různých ovocných odrůd. Vysazeno bude 79 historických odrůd jabloní, 19 odrůd hrušní, 4 odrůdy švestek a 3 odrůdy třešní“.

Projekt je připravován již více než 2 roky. Město získalo již v minulém roce v koordinovaném stanovisku všechny souhlasy na realizaci projektu. Ve školce jsou připraveny podnože nových stromků. Město má uzavřenu darovací smlouvu na realizování tohoto projektu v tomto roce a také uzavřenu smlouvu s firmou Orlowski, která v uplynulém týdnu práce zahájila.

Vlastní kácení se však setkalo s nelibostí spolku Česká společnost ornitologická, který podal na Českou inspekci životního prostředí oznámení proti kácení. Jejich podání je založeno na jiném právním názoru, než měl státní orgán ochrany přírody, který vydal městu Holešov souhlasné stanovisko. Česká inspekce životního prostředí proto vydala předběžné opatření ve formě zastavení kácení.

Tímto krokem je však zásadně ohrožena realizace projektu. Namísto provádění záslužné práce můžeme být svědky dlouhé právní bitvy, jejímž výsledkem bude sice záchrana starého proschlého porostu, ale současně ztráta naděje na záchranu historických ovocných odrůd. Realitou se může stát skutečnost, že město bude muset vrátit dar ve výši 2 milionů Kč a sad nebude nikdy obnoven.

Pro maximální informovanost všech, kteří mají o tuto oblast zájem, jsem požádal autorku projektu Ing. Alenu Vránovou o bližší popis prací, které měly na jaře proběhnout a vysvětlení navrženého postupu, který přikládám v příloze.

Věřím ve zdravý selský rozum, který říká, že odumírající stromy jednou a v tomto případě velmi brzy zahynou a je lépe je zavčas obnovit a ne přít se o to, zda se mělo kácet podle písmen „a) či b)“.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města,
předseda MO KDU-ČSL Holešov

IMG_20210115_155053_resized_20210119_091338236.jpg

IMG_20210115_155110_resized_20210119_091337412.jpg