KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Spolupráce se zemědělci na výtečnou
Zpět

Spolupráce se zemědělci na výtečnou

Přidáno 8. 6. 2020
Ilustrační foto
Tučapy jsou z našich obcí asi nejvíce ohroženy erozí půdy. Mezi nejpostiženější místa donedávna patřila i polní cesta nad fotbalovým hřištěm, kde po léta docházelo k vymílání cesty, až se nakonec terén snížil bezmála o jeden metr. 
Díky zanedbané údržbě došlo také k zanesení příkopů a voda si pro sebe našla pohodlnější cestu. Při každém sebemenším dešti sebou strhávala ornou půdu ze sousedních polí. To se pak dokonce stalo překážkou fotbalovým kláním místního klubu.

Problém byl léta neřešen, ale díky dohodě mezi městem Holešov a rodinnou firmou Trhlíkových a společností Agrova Prusinovice se nyní povedlo cestu uvést do původního stavu. Město cestu vyměřilo, zemědělci obnovili příkopy, osadili svodnice dešťové vody a urovnali cestu. Na náklady města se navezly výfrezky a místo se vyválcovalo. Díky této dohodě byla udělána práce, na kterou by město klasickým dodavatelským způsobem nemělo.

Problém této cesty je příkladem porušení historické rovnováhy. Naši předkové svou prací přirozeně pečovali o krajinu okolo sebe, než došlo zvláště za minulého režimu k bezmyšlenkovitému scelování pozemků, likvidaci travnatých porostů, příkopů a kácení stromů v krajině.

Tak jak tato situace vznikala dlouho, není ji možné odstranit mávnutím kouzelného proutku. Návrhy je nutné je řešit komplexně a v návaznosti na konkrétní místní majetkové vztahy. K řešení je nutná podpora vlastníků. Vše co se jich týká, musí být s nimi konzultováno. A právě tady patří velká pochvala místním zemědělcům, kteří ví, že orná, tedy jimi obdělávaná půda, je pro ně ten nejcennější dar, o který nechtějí přicházet.

Jenom opravou havarijního stavu jedné polní cesty ale naše práce nekončí! V krajině okolo Holešova již provádíme další postupné zatravňování a vysazování stromů. Navíc jsme v loňském roce vyvolali jednání, kde jsme se shodli na vybudování dalších krajinných opatření, které bychom chtěli financovat prostřednictvím dotačního titulu Krajinná zeleň. Projekt, který letos podáme, je právě před dokončením.

Pro mě osobně to bude jeden z nejdůležitějších konkrétních hmatatelných způsobů, jak může město Holešov pomoci, jak zemědělcům, tak i naší krajině. Bude to pomoc, která se nám všem mnohonásobně vrátí. V duchu hesla: Přírodu jsme nezdědili od našich předků, ale máme ji vypůjčenou od našich dětí!
 
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova,
předseda MO KDU-ČSL