KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Stavební část obnovy mlýnského náhonu zahájena
Zpět

Stavební část obnovy mlýnského náhonu zahájena

Přidáno 11. 8. 2021
Ilustrační foto
Na jaře jsme Vás informovali o přidělení 100 % dotace na obnovu mlýnského náhonu a zahájení prací. Tehdy došlo k vykácení stromů a náletových dřevin v korytě a jeho březích. Vše pochopitelně v souladu s povolením orgánů životního prostředí vycházející z údajů biologů. Následovalo období „hájení“ vodních živočichů.

Nyní, po provedeném biologickém průzkumu, byla zahájena vlastní realizace obnovy vodního díla. Práce budou velmi náročné, nejen s ohledem na ochranu životního prostředí, ale také vzhledem k dopravě techniky a materiálu.

Po dobu minimálně tří měsíců nebude v náhonu voda. S touto skutečností se musejí vypořádat zejména rybáři, kteří mají ve výpůjčce zámecké rybníky. Nejlepším řešením by bylo odlovení všech ryb. Po několika jednáních s rybáři došlo k dohodě, že se o odlov pokusí, ale budou zajišťovat i provoz provzdušňovacích agregátů zapůjčených z rybářství Hodonín, tak aby byl minimalizován úhyn ryb, které v rybnících zůstanou. Město také  přepojilo do rybníků přepad dešťové vody z jihovýchodního obchvatu, která za předpokladu příhodného počasí alespoň částečně doplní vodu do rybníků. Současně proběhla kontrola těsnosti a ucpání jejich výtoku (pro návštěvníky parku se jedná o zahrazený prostor při vstupu do zahrady v blízkosti zahradnictví pana Stelly).

Dne 9. 8. 2021 byl náhon zastaven a začaly stavební práce na jednotlivých objektech. Konkrétně se bude jednat o nátokový objekt s měřením, o stavidlo na rybníku Kačáku, mostek nad hřištěm, kaskády u bývalého mlýna, stavidla v oboře u hájenky. Poté budou probíhat betonáže a čištění koryta náhonu. Práce provádí firma Talpa – RPF Ostrava, která tuto zakázku vysoutěžila za částku 7.175.000,- Kč.

Jsem rád, že přes všechny pesimistické názory na provozování náhonu městem, se podařilo dílo zahájit a zásobování zámeckých rybníků bude pro další generace zajištěno. K úplné spokojenosti sice zbývá ještě hodně úsilí, přesto věřím, že i toto se v dohledné době podaří.
 
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova
 
Obr-2-(1).jpg