KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Technické služby rozšiřují své služby
Zpět

Technické služby rozšiřují své služby

Přidáno 15. 10. 2020
Ilustrační foto
Naše město začalo na konci loňského roku v rámci projektu Čisté město nahrazovat nevzhledná hnízda na ukládání tříděného odpadu podzemními kontejnery.
 
Tento nový systém ukládání odpadů nabízí kromě lepšího vzhledu našich ulic také výhodu několikanásobného objemu oproti klasickým kontejnerům. Umožňuje snížit frekvenci vyvážení odpadu, a tak zvýšit produktivitu práce. K vyvážení je však potřeba technika, kterou naše Technické služby neměly, a proto tuto službu objednávaly v Kroměříži nebo v Bystřici. Protože se nový systém podzemních kontejnerů osvědčil a počítáme s jeho dalším rozvojem, valná hromada společnosti odsouhlasila nákup nové techniky.

Jednatel společnosti Technické služby Libor Liška k tomu dodává: „V průběhu měsíce září byl dodán kontejner f. FORNAL s hydraulickou rukou, který bude použit na vyvážení podzemních kontejnerů na stávajícím podvozku MAN. Celková cena byla řádně vysoutěžena ve výběrovém řízení v šestém měsíci letošního roku za cenu 1 370 000,- Kč bez DPH. Nosnost jeřábu činí 1 400 kg při horizontálním dosahu 8 metrů, což plně vyhovuje potřebám při svozu podzemních kontejnerů ve městě. Kontejner je dvoukomorový, kdy každá komora má 12,5 m3 užitné plochy, což znamená, že vozidlo obslouží čtyři podzemní kontejnery najednou (objem podzemních kontejnerů 3 m3 - sklo, 5-6 m3 papír, plast, komunální odpad). Tím dojde k rychlejší obsluze svážených míst, při manipulaci s odpady a možnosti svážení dvou komodit v jednom svozu.“

Toto je další konkrétní příklad rozvoje a zvyšování produktivity práce v naší společnosti a modernizace její techniky.

Ing. Pavel Karhan
místostarosta města