KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality V Tučapech byla zahájena obnova krajinné sítě
Zpět

V Tučapech byla zahájena obnova krajinné sítě

Přidáno 30. 3. 2021
Ilustrační foto
Cílem projektu, který právě město Holešov realizuje, je obnova prvků krajinné zeleně jako jsou vegetační doprovody polních cest nebo obnova plošných prvků.
Mnoho z těchto přirozených a významných složek krajiny bohužel padlo v minulém století za oběť neohleduplnému hospodaření jednotných zemědělských družstev. Tehdy se bohužel zcela podcenila funkce zeleně v krajině a její vliv na erozi půdy. Začala ubývat ornice a na několika místech byla při přívalových deštích ohrožována i samotná obec.

Díky iniciativě města v tomto volebním období, které zajistilo projektanta, dotaci a hlavně bylo ochotno poskytnout své pozemky a zajistit souhlasy majitelů okolní půdy, se daří realizovat projekt, jehož autorem je společnost Paměť krajiny. Na sedmi lokalitách bude vysazeno 639 stromů, 960 keřů a zatravněno 14076 m2 půdy. Půjde o stromy, které do naší krajiny vždy patřily, především javor, dub, lípa, jilm, ale i ovocné stromy jako švestka, třešeň jabloň, či hruška.

Přínos projektu pro krajinu finančně podpořila Agentura ochrany přírody a Ministerstvo životního prostředí ČR, které nám udělilo dotaci na dvě lokality ve výši 1,35 mil. Kč bez spoluúčasti města a na dalších pět lokalit pak dotaci 2,5 mil. se spoluúčastí města 500 tisíc Kč. Práce na realizaci projektu již začaly. Zhotoviteli jsou brněnské firmy Zahradnické úpravyPaměť krajiny. Práce budou hotovy do 15. května 2021. Součástí rozpočtu je i tříletá následná péče.

Za vzornou spolupráci chceme na tomto místě velmi poděkovat farmě pana Trhlíka z Tučap a firmě Agrova Prusinovice.
 
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

IMG_20210325_102932_resized_20210326_024738770.jpg

IMG_20210326_131516_resized_20210326_024737810.jpg

IMG_20210326_131514_resized_20210326_024738158.jpg

IMG_20210325_101034_resized_20210326_024739637.jpg