KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Výstavba nové krajské nemocnice - otázky a odpovědi
Zpět

Výstavba nové krajské nemocnice - otázky a odpovědi

Přidáno 15. 4. 2019
Ilustrační foto
Radní Zlínského kraje Mgr. Miroslav Kašný odpovídá na otázky týkající se výstavby nové krajské nemocnice.
Máte dostatek informací (studie proveditelnosti, ekonomický dopad…), které Vám umožní zodpovědně hlasovat v případě několikamiliardové investice do výstavby nové nemocnice?
Ano.
 
Jak bude nová nemocnice financována, když Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo pro místní rozvoj žádnou částku nepřislíbilo?
Výstavba nové nemocnice bude financována z vlastních zdrojů Zlínského kraje, dále z cizích zdrojů – nabídek komerčních bank a Evropské investiční banky, případně dotačních titulů vlády ČR. Celkové výdaje na výstavbu nové nemocnice jsou počítány ve výši 7,5 – 8 miliard korun. V současné době kraj naspořil 1,2 miliardy korun a do doby výstavby naspoří 3 miliardy korun. V jednání je také zařazení projektu do národního investičního plánu, čímž by se úvěr významně snížil. Ale i tak je úvěr, o který Zlínský kraj bude žádat, dle rozpočtových pravidel a parametrů Evropské investiční banky nerizikový.
 
Jak ovlivní výstavba nové nemocnice ostatní investice a rozvoj v kraji v následujících letech?
Investiční výdaje do dalších oblastí budou realizovány dle aktuální potřeby a priorit kraje, dle připravenosti jednotlivých záměrů a případně dle nabídky dotačních titulů. Zlínský kraj je zodpovědný za všechny oblasti, tedy i za školství, sociální služby, dopravu či kulturu. Rozpočtové záměry tedy budou realizovány tak, aby byl zajištěn rovnoměrný rozvoj všech těchto resortů.
 
Jak bude zajištěno personální obsazení nové nemocnice a jak se to dotkne ostatních nemocnic v kraji?
Zdravotnický personál se v plné výši přesune ze současné Baťovy nemocnice. Očekáváme nárůst jednotlivých odborností i zvýšení produktivity práce, protože zde vzniknou nové lékařské specializace a oddělení.

Kraj si je vědom své zodpovědnosti za zdravotnictví na celém území, tedy i v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně. Zlínská nemocnice poutá větší pozornost proto, že je nejvíce zanedbaná. Deset let se tam kromě nového onkologického centra jen opravovalo. Navíc je zlínská nemocnice skutečně terciární, má obory, které jsou pro celý region. Kraj ale udělá všechno pro to, aby i ostatní nemocnice fungovaly v pořádku. To, že někteří lékaři, hlavně primáři, budou jezdit k náročným operacím do nové nemocnice, aby si zvyšovali kvalifikaci, lze však předpokládat a považovat za samozřejmost.

 
Je nutné s projektem tak spěchat, když není schválena celková koncepce zdravotnictví v kraji a nebyla vyhlášena veřejná architektonická soutěž?
Vzhledem k tristnímu stavu stávajícího areálu nemocnice a dlouholetému investičnímu podfinancování nemocnice, jsme v situaci, že musíme konat rychle (každý rok vynaloží nemocnice na opravy havarijního stavu 100 milionů korun). Nedomníváme se, že by projekt byl pod časovým tlakem, protože skupina lékařů, zdravotníků a odborníků pracuje více než 5 měsíců.

Zdravotnická koncepce Zlínského kraje je zpracována již 10 let a v tomto roce končí její účinnost. Aktuálně se zpracovává strategický dokument, který bude identifikovat zdravotnickou koncepci na dalších 10 let. Stávající koncepce zdravotnictví a výstavba nemocnice je v plném souladu s uvedeným dokumentem - naplňujeme všechny definované body ve zmiňované koncepci.

Jelikož je nemocnice specifický projekt, kde primárně nezáleží na tom, jak bude vypadat její obal, a požadavky lékařů a zdravotnického personálu jsou nadřazené architektuře. Odkazujeme se i na historii stávající nemocnice, už před 80 lety ředitel MUDr. Bohuslav Albert společně s architektem uvažovali stejným způsobem.

 
Jaký bude osud stávajícího areálu KNTB?
Počítá se s tím, že západní část nemocnice postavená podle architekta Gahury bude nadále v rukou kraje. Budovy budou pronajímány lékařům pro specializované zdravotnické ambulance, mohou sloužit také jako sociální prostor.

Druhá část – zahradní systém panelových budov – by měla být využita jako komplex malometrážních bytů či startovacích bytů pro mladé. Odkup tohoto prostoru městem Zlínem je předmětem společného jednání.

 
Na otázky Pirátů odpovídal Mgr. Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje