KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Za Vojtěchem Jurčíkem
Zpět

Za Vojtěchem Jurčíkem

Přidáno 8. 2. 2019
Ilustrační foto
V holešovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie se konalo 7. února 2019 poslední rozloučení s panem Vojtěchem Jurčíkem, bývalým členem zastupitelských sborů v Holešově, v Kroměříži, ve Zlíně, v Brně a v Praze, dlouholetým pracovníkem křesťanských organizací KDU-ČSL a Orla.
Vojtěch Jurčík se po roce 1989 významnou měrou zapojil do veřejného života našeho regionu a města. Jako věřící křesťan si uvědomoval své právo a povinnost účastnit se veřejného života. V Zastupitelstvu města Holešova pracoval v letech 1998 – 2002 (v letech 1998 – 2000 jako místostarosta) a dále v letech 2002 – 2006 a 2006 – 2010. Svoji práci ve vedení města chápal jako příležitost sloužit svým spoluobčanům a pracovat pro rozkvět milovaného Holešova. Opravdově sloužit, nezištně a s vnitřní radostí.
        
V září 2000 byl zvolen za KDU-ČSL členem zastupitelstva Zlínského kraje, kde vykonával funkci radního a v dalším volebním období byl statutárním náměstkem hejtmana. V těchto dobách se mu mimo jiné podařilo zařadit do strategických investic kraje jihovýchodní obchvat Holešova. V krajském zastupitelstvu měl na starosti odbor zemědělství a životního prostředí. V letech 2009 – 2015 byl členem Charity Holešov a Ekonomické rady farnosti Holešov. Po odchodu z Krajského úřadu Zlínského kraje nastoupil na průmyslovou zónu v Holešově, kde u fy Industry Servis ZK. a. s. pracoval jako vedoucí odboru správy majetku až do odchodu do důchodu v roce 2015.

Jako člen křesťanské tělovýchovné jednoty Orel Holešov, významným způsobem napomáhal tehdejšímu starostovi jednoty Františku Gábovi  k navrácení orelského majetku a k obnově areálu na Zlínské ulici. Po jeho úmrtí v roce 2006 pak převzal starostovskou štafetu, v jeho díle pokračoval a v roce 2008 dokončil druhou část sportoviště. Starostou jednoty pak byl do poslední chvíle, co mu dovoloval jeho zdravotní stav.

Vojta byl skromný, mimořádně obětavý a pracovitý člověk, kterého jsme měli rádi. V jeho společnosti jsme se cítili dobře, protože dovedl kolem sebe vytvářet atmosféru radostné družnosti, byl vtipný a plný elánu. S vděčností si připomínáme jeho vstřícnost a ochotu, s jakou přijímal své kandidatury při volbách do orgánů KDU-ČSL a Orla, a to na různých úrovních – od místních až po ty celostátní. Trvale zůstane zapsán v naší paměti jako kamarád, obětavý předseda holešovské lidovecké organizace a pracovitý starosta Orla Holešov. Jako bratr, který i v dobách, kdy ho jeho tělo přestávalo poslouchat, zůstával s námi, připraven poradit a sdílet své životní zkušenosti, být nám inspirací...

Vojto, děkujeme, navždy zůstáváš v našich srdcích!

V Holešově 7. února 2019

Ing. František Rafaja, čestný člen výboru MO KDU-ČSL
Ing. Pavel Karhan, předseda MO KDU-ČSL
Lenka Karhanová, starostka TJ Orel