KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Začíná nejvýznamnější obnova zeleně v historii města
Zpět

Začíná nejvýznamnější obnova zeleně v historii města

Přidáno 5. 10. 2021
Ilustrační foto
V těchto dnech byly zahájeny práce na projektu revitalizace zeleně v Holešově, který bude z 85 % realizován z dotace Ministerstva životního prostředí ČR.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Zahradnické úpravy s.r.o. Studenec s cenou 11 979 291,- Kč. Jedná se o nejvýznamnější akci na obnovu zeleně v historii Holešova!

Práce měly být hotovy už do konce roku, ale z důvodu komplikovaného výběrového řízení podmíněného schvalováním na Státním fondu životního prostředí ČR bude smlouva podepsána až v říjnu a proto se jeho realizace s nejvyšší pravděpodobností protáhne do jarních měsíců roku 2022.

Projekt řeší úpravu těchto lokalit: Smetanovy sady, Všetulský park, kruhové objezdy u gymnázia a Lidlu. Největší objem prací proběhne v zámecké zahradě a oboře. Autorkou projektu je Ing, arch. Vránová, která bude na práce dohlížet i jako autorský dozor. V průběhu akce bude ošetřeno 519 stromů, vysazeno 137 nových a dále 192 ovocných stromů, 6490 keřů, 3343 trvalek a strojově zasazeno na délce 203 m 10 092 cibulovin.

Ještě než začnou vlastní práce, bude nutné vykácet staré a nemocné stromy. Podstatnou část z nich tvoří dožívající ovocné stromy, místo nichž budou vysázeny nové v původních vzácných odrůdách. S kácením čekáme na období vegetačního klidu. Ke všem stromům se v rámci povolování vyjadřoval jak Národní památkový ústav, tak i orgán ochrany životního prostředí, včetně biologického průzkumu. Na základě posudků musela být některým stromům udělena výjimka krajským úřadem.

Snahou nás všech je ponechat na místě co nejvíce hodnotných stromů, abychom minimálně zasahovali do životního prostředí v lokalitě, na druhé straně chceme brát obnovu komplexně a umožnit nově zasazeným stromům zdravý a rychlý vývoj, tak aby se naše zámecká zahrada spolu s oborou stala živým, bezpečným a přirozeně se obnovujícím prostorem.

O tom, že tomu tak nyní není svědčí každá větší bouřka nebo silný vítr, kdy staré a nemocné stromy padají k zemi. Jsem přesvědčen, že tímto projektem se situace zásadním způsobem zlepší.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta Holešova

O tom, že kácení není zbytečné nebo nahodilé, svědčí i tento strom, který musel být pokácen. Na první pohled vypadal zdravě, ale v kořenech pod kůrou byl shnilý.

IMG_20211005_140450_resized_20211005_032659298.jpg