KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Začíná oprava mlýnského náhonu
Zpět

Začíná oprava mlýnského náhonu

Přidáno 31. 3. 2021
Ilustrační foto
Když město Holešov v roce 2005 zakoupilo zámek, tak si problém mlýnského náhonu nikdo ani neuvědomoval. Každý se k němu spíše stavěl zády a tvářil se, že ho nevidí. Skutečnost, že toto významné vodní dílo vyžaduje pravidelnou údržbu, že musí mít svá pravidla a musí mít někoho, kdo za něj má odpovědnost, nikdo nechtěl slyšet. Zanedbaná údržba vedla k zanášení koryta, zborcení stěn a rozlévání vody do okolí. Neexistoval platný manipulační řád.

Na všechny tyto problémy jsme jako zastupitelé za KDU-ČSL upozorňovali celé minulé volební období. Tenkrát proběhlo pouze odstranění jediné akutní havárie. Nevyřešily se však ani složité majetkoprávní vztahy, ani dlouhodobé technické problémy.

Prvním krokem v roce 2018 bylo zprovoznění a zajištění stavítka, kterým se reguluje množství vody natékající z Rusavy. Následovalo vyčištění zaneseného koryta v okolí křížení se Žopkou. čímž jsme odstranili možný rozliv vody na pozemky pana Harára. Zejména v zimních měsících zde voda ohrožovala jeho nemovitost.

Podařilo se schválit provozní řád náhonu. Plnění jeho úkolů dostaly na starost holešovské Technické služby. Dalším krokem bylo hledání dotačního titulu, který by umožnil rekonstrukci náhonu. Celé vodní dílo bylo nutné rozdělit na 4 úseky. Vlastní zámecké rybníky, úsek od rybníků po konec obory, betonová část náhonu od obory po vantroky a poslední od vantrok po nátok z Rusavy.  Na zámecké rybníky bylo možné získat dotaci 4 mil. Kč, ale potřebná částka je daleko větší (téměř 40 mil. Kč), proto jsme toto prozatím neřešili. Další úsek nebyl v majetku města a tekl v umělém korytě, ale na poslední dva úseky bylo možné získat 100 % dotaci. Ing. Hladiš připravil projekt, podmínkám jsme vyhověli a dotaci obdrželi.

V těchto dnech byly práce na obnově náhonu zahájeny. Postup prací je přísně střežen odborníky ze životního prostředí, abychom realizací projektu co nejméně zasáhli do světa vodní říše. Celkově jde o to, aby se opravené umělé vodní dílo, co nejblíže přiblížilo přírodě a přirozenému hospodaření s vodou.

V prvních dnech po předání staveniště bylo provedeno kácení především náletových dřevin, které po desítkách „bezúdržbových“ let narostly úctyhodných rozměrů a hustoty. Bude vyčištěno a utěsněno koryto, počítáme s návratem kamene místo betonových prvků. Nad elektrárnou pana Vavruši vznikne tůň široká 4 m a dlouhá 80 m a kolem toku se vrátí možnost pohodlného přístupu k němu. Základem bezproblémového provozu je funkční stavítko a manipulační řád, hlídající množství odebírané vody z Rusavy a jeho rozvádění do jednotlivých odběrných míst. Celé dílo bude hotovo do konce tohoto roku, vyjde na 7 175 000 Kč a provádí ho firma Talpa-RPF Ostrava.

Dalším úspěchem města je majetkové vyřešení pozemků pod náhonem. Vodní dílo je od minulého měsíce již zcela na pozemcích města.
 
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova

IMG_20210323_091036_resized_20210326_024527024.jpg

IMG_20210323_091230_resized_20210326_024527321.jpg

IMG_20210323_091343_resized_20210326_024526697.jpg

IMG_20210326_134954_resized_20210326_024526379.jpg