Zpět

Ing. František Rafaja

nástěnkář
Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Pravda je vždycky nejsilnější argument.

František Rafaja se narodil v Holešově 15. října 1943. Vystudoval Jedenáctiletou střední školu v Holešově (1957-1960) a Fakultu elektrotechnickou VUT v Brně (1960-1965). V letech 1965-1990 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v Tesle Valašském Meziříčí, následně pak do roku 1993 jako vedoucí výzkumu a vývoje elektroakustiky ve stejném podniku, od roku 1993 jako vedoucí výzkumu a vývoje a současně společník valašskomeziříčské obchodní firmy TVM, spol. s r. o., kde byl v letech 1997-2003 jednatelem.

Před listopadem 1989 působil v samizdatu, byl editorem a vydavatelem vlastní samizdatové strojopisné edice, ve které vydal téměř 50 titulů. Ve městě dále připravil, organizoval a uvedl desítky kulturních akcí, literárně-hudebních pásem, přednášek, koncertů a výstav. Bohatá je jeho publikační činnost,která až dosud zahrnuje na 350 studií a článků v regionálních i celostátních periodikách. Je rovněž spoluautorem desítky knižních publikací převážně z vlastivědy Holešovska. Letos mu udělilo zastupitelstvo města Holešova nejvyšší ocenění – Osobnost města Holešova za rok 2013.

V letech 1990-1994, 1998-2002, 2014-2015 pak působil jako člen Zastupitelstva města Holešova.