Zpět

Oldřich Rektořík

místopředseda MO KDU-ČSL Holešov
Místopředseda MO KDU-ČSL Holešov
Základem dobře fungujícího státu je dobře fungující rodina. Jak vychováme vlastní děti, taková nás čeká budoucnost.

Rád bych se nejprve představil. Jmenuji se Oldřich Rektořík, je mi 38 let, jsem vyučený řezník – uzenář a dále jsem absolvoval studium zaměřené na podnikání v oboru potravin, ukončené maturitní zkouškou. Jsem členem pastorační rady farnosti, při mších svatých sloužím jako ministrant a jsem jeden ze tří vedoucích těch menších ministrantů.
V současné době jsem 17 let ženatý, s manželkou Evou máme 3 děti a oba jsme praktikující katolíci. Dcera zpívá ve schole a syn ministruje. Pracuji ve svém oboru, tedy jako řezník – uzenář.

Život naší farní rodiny je v průběhu roku doprovázen mnoha akcemi, při kterých se snažím přiložit ruku k dílu. Tyto akce (stavění a kácení máje – ve spolupráci s KDU-ČSL, pečení velikonočního beránka, rodinná farní zabíjačka, farní ples, ukončení prázdnin pro děti, noc kostelů, eucharistický průvod městem, popř. primice a další) pořádáme nejen pro katolíky, ale jsme zcela otevření pro každého z vás. Samozřejmostí je, že spolupráce probíhá napříč generacemi a vzájemná pomoc, soudržnost a solidarita farníků, od mládeže až po seniory, se odráží na kvalitě akcí i na celkovém životě v naší farnosti.

Své služby veřejnosti, zejména mladým rodinám s dětmi, nabízí farnost také provozováním „Centra pro rodinu“ se sídlem v budově U sv. Martina. Zde vám například pohlídají děti, pokud si potřebujete něco vyřídit ve městě, zajímavá je nabídka kroužků a to i pro menší děti (šikulky) a dokonce pro maminky s batolaty, dále centrum pořádá různé jednorázové akce a výlety.

Jsem přesvědčen o pravdivosti toho, že základem dobře fungujícího státu je dobře fungující rodina. Jak tedy vychováme vlastní děti, taková nás čeká budoucnost. Začít ale musíme každý sám u sebe. Nebojme se tedy mladé motivovat a zapojovat je do života v našem městě. Nechť se nám to daří a naplní nás nadšení pro dobro a spravedlnost, to přeji sobě i vám všem.