Zpět

Oldřich Rektořík

řezník-uzenář, člen pastorační rady farnosti
Kandidát č. 2, člen KDU-ČSL, Holešov
MOTTO: „Nepřemýšlej o tom, co má pro tebe někdo udělat, ale o tom, co máš ty udělat pro druhé.“

Jmenuji se Oldřich Rektořík a narodil jsem se 11. 12. 1979 v Přílepích. Můj tatínek s dědou společně hospodařili jako soukromí zemědělci v hospodářském stavení ve Všetulích a zaměřeni byli na rostlinou i živočišnou výrobu. Zde jsem se naučil a zkusil, co obnáší práce na poli i kolem hospodářských zvířat. Naučil jsem se vážit si práce našich zemědělců. To mě ovlivnilo i při výběru mého budoucího povolání, které navazuje právě na živočišnou výrobu.

Své dětství jsem prožil ve Všetulích a tam také vychodil základní školu. Po základní škole jsem nastoupil na Střední odborné učiliště zemědělské v Kroměříži na tříletý učební obor řezník – uzenář se zaměřením pro prodej. Po absolvování tohoto oboru jsem pokračoval nástavbovým studiem Podnikání v oboru potravinářství, které jsem po dvou letech úspěšně zakončil maturitní zkouškou.

V roce 1999 jsem nastoupil na své první pracovní místo do společnosti Masna Kroměříž a.s. na pozici skladníka. Odtud jsem po necelých dvou letech odešel a našel si práci v místě bydliště na jatkách v Holešově ve firmě Jacom jako řezník. Zde jsem pracoval sedm let a v roce 2008 jsem přešel do firmy Řeznictví – uzenářství Matula do nedalekých Lechotic na pozici míchač ve výrobě uzenin. Zde pracuji až dosud. Práce mě velmi baví a v porovnání s prací na jatkách je to práce mnohem čistější a hlavně voňavější.

V roce 2001 jsem se oženil a s manželkou Evou máme čtyři děti Anetu, Martina, Ivetu a Nataniela. Jsem vděčný za to, že je moje žena tolerantní a mám v ní velkou oporu při mých aktivitách, kterých není zrovna málo. Rád se zapojuji do organizování akcí farnosti, vedu ministrantské schůzky, jsem členem pastorační rady farnosti, školské rady na 1. Základní škole v Holešově, člen kontrolního výboru zastupitelstva města, člen spolku Všetuláci sobě, tělovýchovné jednoty Orel a již čtvrtým rokem také zastupitele města.

Zbytek svého volného času se snažím rozdělit mezi manželku, děti, rodinu a přátele. Baví mě grilování, rád se projedu na kole, zajdu do přírody. Smysl vidím i v práci s dětmi a mládeží. Mám radost z toho, když moje práce nese plody, nikdy nelituji toho, že pomůžu tam, kde je to potřeba, i když je to na úkor mého volného času.