KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Jak je to s naší vodou?
Zpět

Jak je to s naší vodou?

Přidáno 7. 9. 2020
Ilustrační foto
Při všech činnostech v oblasti jímacího území podzemních vod jsme již desítky roků svědky diskusí o kvalitě holešovské podzemní vody.
Proto město Holešov iniciovalo setkání odborníků se zástupci samospráv, a především se správcem jímacího území, kterým je VAK Kroměříž a.s. a zástupcem společnosti Mopas, kde v minulosti došlo také k jedné ze zásadních kontaminací půdy v lokalitě.

Jednání svolal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a přítomni byli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Industry servis ZK jako správce území, investičního odboru ZK v čele s náměstkem Josefem Zichou, zástupci odboru životního prostředí kraje, kolega místostarosta Milan Roubalík, krajský zastupitel a hydrogeolog Ing. Zdeněk Vacek, ředitel společnosti Mopas, a především za správce jímacího území ředitel společnosti Vak Kroměříž Ing. Ladislav Lejsal spolu se svým náměstkem Ing. Petrem Vedrou a další.

Byli jsme seznámeni se situací, ve které se zdroj pitné vody nachází a s vývojem znečištění od doby, kdy bylo zrušeno letiště Holešov. Z předložených dat jednoznačně vyplývá, že zdroj je společností Vak důkladně monitorován a zabezpečen. Ve vrtech je historicky přítomen dnes již v podlimitních množstvích perchloretylen, který je odstraňován z vody provzdušňováním přímo při čerpání z vrtu. Co se zvyšuje, je obsah dusičnanů a perspektivním nebezpečím jsou pesticidy. To je problém nejen Holešova a s největší pravděpodobností souvisí s intenzivní zemědělskou výrobou. Účastníci se shodli, že o tomto problému budou nadále jednat. Přítomnost dusičnanů je řešena ředěním vody z Kroměříže, potenciální hrozbu pesticidů společnost Vak ve svých investičních záměrech řeší vybudováním další filtrace s aktivním uhlíkem, který je schopen všechny nebezpečné látky pojmout.

Závěrem proběhla prohlídka jímacího území a systému provzdušňování vody a návštěva společnosti Mopas, kde právě probíhá sanace kontaminovaných provozů. Tím by měl být splacen jeden z velkých dluhů vůči holešovské vodě způsobený hospodařením v dobách socialismu.

Závěrem lze konstatovat, že nemusíme mít obavy o kvalitu naší vody a v žádném případě o kvalitu vody vytékající z našich kohoutků, ale problematiku nesmíme ani podceňovat. Zejména zemědělské hospodaření na půdě v oblasti jímacího území, a i jakékoli investiční záměry v uvedené lokalitě je potřeba povolovat až po důkladných analýzách na vliv podzemní vody. Právě proto jsme nechali vypracovat studii využití průmyslové zóny, která počítá s eliminací rizik poškození vody a bude v nejbližších dnech představena veřejnosti.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta a zastupitel ZK